Etkinlik Katılım Koşulları, Ticaret Şartları, Kişisel Veri Politikası

Etkinlik Katılım Koşulları ve Ticari Şartlar

 

a) Eğitim Katılımı

 • Eğitime katılım sadece önceden kaydı tamamlanmış katılımcılar için mümkündür. Kayıtlı bir katılımcının yerine Satınalma Akademisi A.Ş. tarafından önceden onaylanmadan başka katılımcı yer alamaz.
 • Sınıf eğitimleri katılımcılarının etkinliklere katılım için Satınalma Akademisi A.Ş. tarafından düzenlenmiş etkinlik katılım belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgesi olmayan katılımcı etkinliklere alınmaz.
 • Online canlı eğitimlerde eğitmen katılımcıların kimliklerini belirlemek için kameralarını açmalarını ve açık tutmalarını isteyebilir. Kimliği belirlenemeyen katılımcılar etkinlikten çıkarılabilir. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.
 • Etkinlikler Satınalma Akademisi A.Ş. tarafından ilan edilen tarihlerde ve ilan edilen yerde ya da online olarak düzenlenecektir. Katılımcılar sınıf eğitimlerinde söz konusu yerde, online eğitimlerde belirlenen platformda kayıt olmuş şekilde belirlenen zamanda hazır bulunmalıdır. Geç kalan katılımcıların eğitime kabulü eğitmen insiyatifindedir.
 • Katılımcılar etkinlik sırasında düzenlenen oyunlar, vaka çalışmaları vb. içeriklere katılacaklarını bilerek gelirler.
 • Etkinlik sırasında fiziksel aktivite olması durumunda katılımcıların eğitmene katılmayacaklarını bildirme hakları vardır. Satınalma Akademisi A.Ş. etkinlik sırasında oluşabilecek sağlık sorunları ve yaralanmalarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
 • Katılımcılar etkinlik sırasında toplumsal olarak kabul edilmiş kurallara ve yasalara uygun davranmayı kabul ederler. Satınalma Akademisi A.Ş. eğitmenleri söz konusu konulara aykırı hareket eden katılımcılardan etkinliği terk etmelerini isteme hakkına sahiptir. Bu durumda herhangi bir ücret iadesi ya da başka tür bir ödeme yapılmaz.
 • Katılımcılar etkinlik yerine verdikleri tüm zararları ve Satınalma Akademisi A.Ş. tarafından ilan edilen yemek, ikram vb. haricinde yaptıkları tüketim, otopark vb. tüm masrafları ödemekle yükümlüdürler.
 • Bazı etkinlikler sırasında tanıtım ya da etkinlik içeriğiyle ilgili olarak fotoğraf, video ya da ses kaydı alınabilir. Satınalma Akademisi A.Ş. bu içeriklerin telif haklarına sahiptir ve tanıtım amacıyla kullanabilir. Bunu tercih etmeyen katılımcıların etkinlik öncesi eğitmene bilgi vermesi gereklidir.

b) Eğitim İçerikleri

 • Etkinlik içerikleri üst düzey eğitmenler tarafından en güncel bilgilere göre hazırlanılmaya çalışılsa da, yatırım ya da benzeri bir tavsiye değildir. Satınalma Akademisi A.Ş. içeriklerle ve uygulamalarıyla ilgili oluşabilecek olumsuzluklardan sorumluluk kabul etmez.
 • Etkinlikler sırasında kullanılan sunumlar, görseller, vaka çalışmaları, oyunlar, etkinlik öncesi ya da sonrası gönderilen eğitim notları ve diğer her türlü içerik ile ilgili telif hakları Satınalma Akademisi A.Ş.’ne aittir. Bu içerik hiç bir şekilde kopyalanamaz, kaydedilemez, üçüncü kişilerle paylaşılamaz, benzer etkinlikler düzenlemek için kullanılamaz.
 • Katılımcıların etkinlik sırasında fotoğraf, video ya da ses kaydı almaları eğitmenin iznine tabidir. Söz konusu kayıtlar hiç bir şekilde etkinlik içeriğinin paylaşılması, benzer etkinlik oluşturulması vb. amaçlarla kullanılamaz.
 • Telif haklarını ihlal edilmesi ya da yukarıda sözü geçen durumların ihlali durumunda Satınalma Akademisi A.Ş. her türlü yasal hakkını talep edebilir.
 • Etkinlik sonucunda içerikle ilgili memnuniyetsizliklerden dolayı her hangi bir ücret iadesi ya da başka bir ödeme yapılmaz.

c) Sertifikalar

 • Bazı etkinlikler sonrasında katılımcılar adına Satınalma Akademisi A.Ş. ya da iş ortakları tarafından belirli koşullara bağlı olarak sertifika düzenlenir ve teslim edilir.
 • Katılım sertifikaları etkinliğe katılım yüzdesi üzerinden düzenlenir. Burada genel koşul etkinliğin en az %90’ına katılmaktır.
 • Bazı sertifikalarda yukarıda belirlenen katılım koşulunun haricinde sınavla değerlendirme yapılmaktadır. Söz konusu sertifikaların düzenlenmesi sınavlardan alınacak notlara da bağlı olabilir.
 • Ayrıca, bazı sertifikalar için referans kontrolü, piyasa araştırması gibi şartlar bulunmaktadır. Satınalma Akademisi A.Ş. sertifika için başvuran katılımcılardan kişisel bilgilerini Kişisel Veri Politikası çerçevesinde kullanmak üzere isteyebilir.
 • Düzenlenecek sertifikalarla ilgili koşullar etkinlik ilanı ile birlikte duyurulur.
 • Satınalma Akademisi A.Ş. yukarıda belirlenen şartların karşılanmaması ya da başka her hangi bir durumda sertifika vermekten imtina etme hakkına sahiptir.

e) Ücreti İadesi

 • Etkinliklerin Satınalma Akademisi A.Ş. tarafından iptal edilmesi durumunda, Satınalma Akademisi A.Ş. tahsil edilen ücretleri iptalin ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde iade eder.
 • Etkinliklerin Satınalma Akademisi A.Ş. tarafından eğitmenin sağlık sorunları (rapor ile), birinci derece akrabalarının vefatı ve mücbir sebepler dışında ve etkinlik başlangıcına 2 iş gününden az zaman kala iptal edilmesi durumunda, şehir dışından gelenlerin iptal edemedikleri uçuş ve otel gibi oluşan masrafları Satınalma Akademisi A.Ş. tarafından karşılanır.
 • Etkinlik tarihinden 15 iş günü öncesine kadar katılımcılar etkinlik kayıtlarını iptal edebilirler. Bu durumda Satınalma Akademisi A.Ş. tahsil edilen ücretleri iptalin ilan edildiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde iade eder.
 • Katılımcılar ilan edilen saat ve yerde etkinliğe katılmalarını engelleyecek sağlık sorunları (rapor ile), birinci derece akrabalarının vefatı ve mücbir sebepler dışında ve etkinlik başlangıcına 15 iş gününden az zaman kala haber vermeden katılamamaları durumunda herhangi bir ücret iadesi ya da başka tür bir ödeme ödeme yapılmaz.

 

Satınalma Akademisi A.Ş. Kişisel Veri Politikası

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Satınalma Akademisi A.Ş. ve çalışanları tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Sizinle olan ilişkimiz kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

 • Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Müşterilerimiz ve temsilcilerinin eğitim katılımlarıyla ilgili gerekli olan tüm işlemlerin uygulanması ve takibi,
 • Eğitimler sırasında yapılacak online uygulamaların yürütülmesi,
 • Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim notlarının gönderilmesi,
 • Sertifika değerlendirmelerinin yapılabilmesi ve sertifika düzenlenerek kayıtlarının tutulması,
 • Sertifika alanların anons edilmesi,
 • Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi,
 • Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Müşteri bazlı gelişmeler hakkında bilgi alınarak verim raporlarının oluşturulması ve güncellenmesi,
 • Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi,
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçlerinin programlanması ve takibi,
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, Ürün ve hizmetlerin müşteri beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması,
 • Müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması,
 • Müşterilere uygun kampanya, teklif ya da etkinlik davetlerinin ve sair pazarlama enstrümanlarının gönderilmesi, etkinlik ve organizasyon kayıtlarının tutulması, planlanması ve icrası,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve/veya iş faaliyetlerinin planlanması ve takibinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla müşterilere ait verinin kontrolü, analizi, gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz bazı spesifik amaçlarla işlenebilmesi için ise 6698 Sayılı Kanun kapsamında açıkça rızanızı vermiş olmanızı aramaktayız.

Yukarıda sayılan tüm amaçlar birlikte “Amaçlar” olarak ifade edilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan Amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Satınalma Akademisi A.Ş. ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler; Satınalma Akademisi A.Ş. tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, fiziki ortamda tarafımızca ya da iş ortaklarımız kanalıyla; tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, üreticilerimiz ve diğer iş ortaklarımız kanalıyla; dijital ortamda internet siteleri, mobil uygulamalar, çağrı merkezi vb. kanallardan elde edilmektedir. Kişisel verileriniz yukarıda sayılan Amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye dayanan hukuki sebeplerle işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak siz,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Onay vermeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@satinalma-akademi.com üzerinden tarafımıza iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.